ההיסטוריה שלנו

מייצרים טליתות איכות מאז 1898

טליתני'ה הוא מפעל משפחתי בבעלותה ובניהולה של משפחת אבנר, אשר מייצרת טליתות כבר חמישה דורות. סיפורו של המפעל מתחיל בסוף המאה ה-19 בפולין, עובר לארץ ישראל בתחילת המאה ה-20, ומלווה את התחנות החשובות של העם היהודי והמפעל הציוני בתקופה זו: העיירה בפולין,העלייה לארץ, השואה, מלחמת העצמאות ותקומת העם בארצו.

אריגה: אומנות עתיקה ומתחדשת

אומנות האריגה הומצאה ככל הנראה במצרים העתיקה, וגם אבותינו הכירו אותה היטב כפי שעולה מאזכוריה במקרא. במשך דורות רבים נותרו טכניקת האריגה ומבנה הנול הבסיסי ללא שינוי ניכר, והאריגה התבצעה בבית או בבתי מלאכה קטנים. כך נארגו גם הטליתות בקהילות ישראל ברחבי העולם, שכל אחת מהן פיתחה סגנון משלה, שהתבטאו בעיקר בפסי הרוחב ששולבו בחוטי הערב.

כל זה השתנה בסוף המאה ה-18 עם המצאת הנול המכאני. החידוש חולל מהפכה בייצור הטקסטיל ובישר את המהפכה התעשייתית. בתחילת המאה ה-19 הציג הצרפתי ג'וזף מארי ז'אקארד המצאה מהפכנית נוספת: נול מכאני שאיפשר אריגה אוטומטית של דוגמאות מורכבות באמצעות כרטיסים מנוקבים, המצאה שלימים תעמוד בבסיס המחשבים הראשונים.

אריגה לא נמנתה על המקצועות שבהם עסקו היהודים במזרח אירופה, למעט אריגת טליתות המחייבת מעורבות של בעל מלאכה יהודי להבטחת כשרות הטלית. עם זאת, יהודים התמחו בסחר בצמר ובטקסטיל וכן בבנקאות, וכך יכלו לממן את רכישת הנולים החדשים ולהקים מפעלי טקסטיל. עד מהרה התפתחה בפולין תעשיית טקסטיל משגשגת שרובה בידיים יהודיות, שהתרכזה בעיקר סביב לודז' וביאליסטוק.

נווט בציר הזמן:

1898 "טיקטינר טלית'ים"
1924 דוד אבנר עולה ארצה
1927 ייסוד טליתני'ה
1930 פרסום בקול ישראל
1933 קפיצה טכנולוגית
1941 שואה וחורבן
1951 מפעל חדש בגבעת הרצל
1988 עוברים לאריגה ממוחשבת
2000 הטלית הגדולה ביותר בעולם
2003 חנוכת מפעל הטליתות הגדול בעולם
טיקוטין (טיקוצ'ין) היא עיירה קטנה ועתיקה במחוז ביאליסטוק. בעיר חיה מאז המאה ה- 14 קהילה יהודית, שנודעה בזכות בית הכנסת הגדול והמפואר שלה. במחצית המאה ה-19 הקים בה יעקב לוי לב, אומן אריגה בעל שם, מפעל טליתות קטן: "טיקטינר טלית'ים" (טליתות טיקוטין). יעקב לב נפטר בגיל צעיר, והמפעל עבר לידי בתו ובעלה, ר' אביגדור שולמן.אחד מעובדי המפעל היה יצחק-צבי סביצ'קובסקי, ובשנת 1891 הצטרף אליו כשוליה בנו הבכור יעקב-קופל. בשנת 1898 נפטר גם רבי שולמן בדמי ימיו ומשפחת סביצ'קובסקי התפצלה: האב יצחק-צבי היגר לאמריקה, ובהמשך הצטרפו אליו אשתו וילדיו הצעירים. יעקב-קופל, שהיה כבר נשוי לפרומה, בתו של ר' ישראל סמורלא מבאבין, החליט להישאר בטיקוטין ולרכוש את המפעל. בניהולו של יעקב-קופל, "קופל דער טליתניק", שיגשג המפעל ושמו נודע בכל רחבי העולם היהודי. טליתות טיקוטין הצטיינו בטיבן וביופיין, ויוצאו למדינות אירופה, לאמריקה ואף לקהילות צפון אפריקה ותימן.


טלית מיצורו של ר' יעקב קופל סביצ'קובסקי משנת 1930
מוצגת בבית הכנסת ב טיקוטין, פולין