המוצרים שלנו

טליתות צמר מסורתיות
פרימה א א
כתר
צמר רגיל
מלכות
דוד
מסורת
יהודה
טליתות צמר מודרניות
חרמון
חרמונית
תפארת
בני אור
טליתות צמר מיוחד
בעלזא
חב"ד
טלית תימני
כמו טורקיש
טורקי אמיתי
שירת מרים
שירת דבורה
המפואר
שבת
פרימה לייט
ויזניץ
טליתות צמר עם אקרילן
אור
כרמל
טליתות אקרילן
אקרילן
טליתות באריגת ז'קרד
ירושלים
שבעת המינים
משי רגיל
משי ציון פז
חומה
טלית קטן
טלית קטן