מוצרים


חומה (כחול זהב)

 טליתות 'חומה' ארוגות מחוטים מלאכותיים באריגת ז'אקארד, המציירת את חומות ירושלים אשר תחומות בפסי הטלית בצבעי שחור או כחול השזורים בחוטי לורקס מתכתיים בצבעי זהב וכסף.
 מעל חומות העיר, צריחיה וכיפותיה, מרחפת התפילה "ולירושלים עירך ברחמים תשוב".

ניתן להשיג בגוונים שונים: