טליתות צמר מסורתיות

פרימה א א
כתר
צמר רגיל
מלכות
דוד
מסורת
יהודה