מידות מקובלות לטליתות

* ייתכנו שינויים במידות המצוינותמידות מקובלות לטליתות משי

* ייתכנו שינויים במידות המצוינות